Take a look at these cute pets at...
Pasadena Humane Society & SPCA
View Shelter
Info
Adopt A Pet :: BAGHEERA - Pasadena, CA

BAGHEERA

Domestic Mediumhair

Male, Kitten
Adopt A Pet :: OSCAR - Pasadena, CA

OSCAR

Domestic Mediumhair

Male, Kitten
Adopt A Pet :: A400376 - Pasadena, CA

A400376

Domestic Mediumhair

Female, Kitten
Adopt A Pet :: A399955 - Pasadena, CA

A399955

Domestic Mediumhair

Male, Kitten
Adopt A Pet :: A397647 - Pasadena, CA

A397647

Domestic Mediumhair

Male, Kitten
Adopt A Pet :: PICKLES - Pasadena, CA

PICKLES

Domestic Mediumhair

Female, Kitten
Adopt A Pet :: ROSIE - Pasadena, CA

ROSIE

Domestic Mediumhair

Female, Kitten
Adopt A Pet :: A400338 - Pasadena, CA

A400338

Domestic Mediumhair

Male, Kitten
Adopt A Pet :: A400337 - Pasadena, CA

A400337

Domestic Mediumhair

Male, Kitten
Adopt A Pet :: A400335 - Pasadena, CA

A400335

Domestic Mediumhair

Female, Kitten
Adopt A Pet :: A400234 - Pasadena, CA

A400234

Domestic Mediumhair

Female, Kitten
Adopt A Pet :: A400229 - Pasadena, CA

A400229

Domestic Mediumhair

Female, Kitten
Adopt A Pet :: A400228 - Pasadena, CA

A400228

Domestic Mediumhair

Male, Kitten
Adopt A Pet :: A400227 - Pasadena, CA

A400227

Domestic Mediumhair

Male, Kitten
Adopt A Pet :: A400219 - Pasadena, CA

A400219

Domestic Mediumhair

Male, Kitten
Adopt A Pet :: A400110 - Pasadena, CA

A400110

Domestic Mediumhair

Female, Kitten
Adopt A Pet :: A399105 - Pasadena, CA

A399105

Domestic Mediumhair

Male, Kitten
Adopt A Pet :: A399104 - Pasadena, CA

A399104

Domestic Mediumhair

Female, Kitten
Adopt A Pet :: A399103 - Pasadena, CA

A399103

Domestic Mediumhair

Male, Kitten
Adopt A Pet :: A400336 - Pasadena, CA

A400336

Domestic Mediumhair

Female, Kitten
Adopt A Pet :: LUIS - Pasadena, CA

LUIS

Domestic Mediumhair

Male, Kitten
Adopt A Pet :: A399991 - Pasadena, CA

A399991

Domestic Mediumhair

Female, Kitten
Adopt A Pet :: JOJO - Pasadena, CA

JOJO

Domestic Mediumhair Mix

Female, Kitten
Adopt A Pet :: RUDY - Pasadena, CA

RUDY

Domestic Mediumhair Mix

Male, Kitten
Adopt A Pet :: A400218 - Pasadena, CA

A400218

Domestic Mediumhair

Female, Kitten
Adopt A Pet :: A400203 - Pasadena, CA

A400203

Domestic Mediumhair

Male, Kitten
Adopt A Pet :: A400202 - Pasadena, CA

A400202

Domestic Mediumhair

Male, Kitten
Adopt A Pet :: SWEET DEE - Pasadena, CA

SWEET DEE

Domestic Mediumhair

Female, Kitten
Adopt A Pet :: JAGGER - Pasadena, CA

JAGGER

Domestic Mediumhair

Male, Kitten
Adopt A Pet :: HUA HUA - Pasadena, CA

HUA HUA

Domestic Mediumhair

Female, Kitten
Adopt A Pet :: FEIPO - Pasadena, CA

FEIPO

Domestic Mediumhair

Female, Kitten
Adopt A Pet :: A399734 - Pasadena, CA

A399734

Domestic Mediumhair

Male, Kitten
Adopt A Pet :: A399732 - Pasadena, CA

A399732

Domestic Mediumhair

Male, Kitten
Adopt A Pet :: A399543 - Pasadena, CA

A399543

Domestic Mediumhair

Female, Kitten
Adopt A Pet :: A399540 - Pasadena, CA

A399540

Domestic Mediumhair

Male, Kitten
Adopt A Pet :: A399102 - Pasadena, CA

A399102

Domestic Mediumhair

Female, Kitten
Adopt A Pet :: A398860 - Pasadena, CA

A398860

Domestic Mediumhair

Female, Kitten
Adopt A Pet :: SUGAR - Pasadena, CA

SUGAR

Domestic Mediumhair

Male, Kitten
Adopt A Pet :: A399541 - Pasadena, CA

A399541

Domestic Mediumhair

Male, Kitten
Adopt A Pet :: A399364 - Pasadena, CA

A399364

Domestic Mediumhair

Female, Kitten